Current Team

 • Gen Bing Liong
 • Soon Chang Poh
 • Jiun Tian Hoh
 • Ting Pang
 • Jie Long Kew
 • Nor Hamizah Miswan
 • Nicole Tham
 • Yu Quan Lim
 • Jian Han Lim
 • Chun Chet Ng
 • Ying Hua Tan
 • Yang Loong Chang

Alumni

 • Mei Yih Tan - B.Comp. Sci. 2022.
  Now Researcher @ AkiraKan, Hong Kong.
 • Nurul Japar - PhD 2022.
  Now Senior Lecturer @ Univ. Malaya.
 • Jia Huei Tan - PhD 2022.
  Now Researcher @ AkiraKan, Hong Kong.
 • Jessica Wong - PhD 2021.
  Now Researcher @ Malaysian Space Agency.
 • Jia Qi Lim - B.Comp. Sci. 2021.
  Now Researcher @ Manja Technologies.
 • Ding Sheng Ong - B.Comp. Sci. 2020.
  Now PhD @ Univ. of Aberystwyth, U.K..
 • Kam Woh Ng - B.Comp. Sci. 2019.
  Now PhD @ Univ. of Surrey, U.K..
 • Chee Kheng Chng - MSc. 2019.
  Now PhD @ Univ. of Adelaide, Australia.
 • Yuen Peng Loh - PhD 2019.
  Now Lecturer @ Multimedia Univ.
 • Sue Han Lee - PhD 2018.
  Now Lecturer @ Swinburne Univ.
 • Ven Jyn Kok - PhD 2016.
  Now Senior Lecturer @ National Univ. Malaysia.
 • Wai Lam Hoo - PhD 2016.
  Now Senior Lecturer @ Univ. Malaya
 • Ekta Vats - PhD 2016.
  Now AI Scientist @ Silo AI, Sweden.
 • Mei Kuan Lim - PhD 2015.
  Now Lecturer @ Monash Univ.
 • Sze Ling Tang - PhD 2015.
  Now R&D Lead @ Manja Technologies.
 • Anhar Risnumawan - MSc. 2014.
  Now Lecturer @ EEPIS, Indonesia.
 • Chee Kau Lim - PhD 2014.
  Now Senior Lecturer @ Univ. Malaya.
 • Chern Hong Lim - PhD 2014.
  Now Lecturer @ Monash Univ.
 • Wei Ren Tan - MSc. 2012.
  Now R&D Engineer @ Manja Technologies.